spon Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckkiej


  Podstawowe cele działalności w naszej pracy to:

  • pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturowych osobom niepełnosprawnym
  • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę życia osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze środowiskiem
  • nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą

    Stowarzyszenie Współpracuje z Ełckim Centrum Wolontariatu, Suwalskim Stowarzyszeniem Rodzin i Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja" w Suwałkach, Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" przy Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich oraz Stowarzyszeniem "Kalina" przy Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach.

    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" jest członkiem Przedstawicielstwa w Ełku Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, członkiem Grupy Inicjatywnej Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.

created by deab