sponStowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckkiej


Najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia:

  W okresie swojej działalności Stowarzyszenie zorganizowało:

 • Bal Charytatywny pod patronatem Starosty Ełckiego, na którym m.in. licytowane były prace wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (02.02.2002r)

 • Spotkanie Integracyjne mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Polski i Litwy, w których uczestniczyło po 150 osób (12.02.2002r,04.03.2003r, 04.02.2004r)

 • Dzień Sportu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (13.09.2002r, 10.10.2003r, 15.10.2004r, 7.10.2005r)

 • II Warmińsko-Mazurską Spartakiadę Domów Pomocy Społecznej, w której uczestniczyło około 200 osób z Polski i Litwy (03-04.06.2003r)

 • wycieczka krajoznawczo-turystyczne po Warmii i Mazurach dla osób niepełnosprawnych (29.09.2003r, 18.10.2003r, 24.08.2004r, 01.10.2004r, 19.08.2005r)

 • spotkanie wigilijno-opłatkowe dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej połączone
  z nadaniem tytułu "Człowiek serca" (2003r, 2004r, 2005r)

 • cykl integracyjnych spotkań mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej z rodzinami:

  • "Pamiętajmy o Sobie" (26.10.2002r - 12.04.2003r)

  • "Bliżej Nas" (22.10.2003r - 26.05.2004r)

 • Międzynarodowe Spotkanie "Niepełnosprawni w Unii Europejskiej" (07.05.2004r)

 • IV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. "Obyczaje i obrzędy karnawalowe w Polsce i na Litwie" (07-08.02.2005r)

 • Międzynarodwe Spotkanie "Unia i My" (20.05.2005r)

 • Organizacja "Dnia Sportu" dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (07.10.2005r)

 • V Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. "Obyczaje i obrzędy karnawalowe w Polsce i na Litwie" - "Karnawałowe jadło" (27-28.02.2006r)

 • Międzynarodwe Spotkanie "Unia w tańcu i śpiewie" (30.05.2006r)

  Ponadto Stowarzyszenie wspiera finansowo:

 • wyjazdy zespołu muzycznego "Perełka" na przeglądy i festiwale w:
  - Uzdowie, Olsztynie, Białymstoku,Dąbrowie Górniczej, Kozarzach, Kowalach Oleckich, Suwałkach, Łomży, Węgorzewie

 • wyjazdy mieszkańców na spartakiady sportowe w:
  - Mrągowie, Grudziądzu, Suwałkach, Olsztynie, Siedlcach

 • oraz zakupy materiałów do pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

created by deab