sponStowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckkiej


Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" 
przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk
tel/fax: 087 619 74 90,
e-mail: spon@fantex.pl     http://www.spon.fantex.pl


Nazwa banku i numer rachunku

BPH Spółka Akcyjna oddział w Ełku
Nr konta: 74 1060 0076 0000 3300 0057 8705


Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000040169
Data wpisu/rejestracji 31.08.2001r
NIP 848-16-61-451 REGON 511415257

created by deab