Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi EłckkiejNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

ngo.plspon

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
1% z Pożytkiem dla Ełku
napisz do nas: spon@fantex.pl

ZAPROSZENIE !!!

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej

w Nowej Wsi Ełckiej zaprasza mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z województw: warmińsko mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i mazowieckiego do udziału w XIII Integracyjnej Spartakiadzie Domów Pomocy Społecznej Polski Północno - Wschodniej, która odbędzie się w dniach: 07 - 08. 06. 2018 r. Do udziału zapraszamy reprezentacje 9 osobowe (obowiązkowo 6 zawodników w tym 1 rezerwowy). Jednocześnie informujemy, iż każdy zawodnik musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11.05.2018r na email spon@fantex.pl lub telefonicznie.Po zgłoszeniu uczestnictwa zostanie przesłany Państwu szczegółowy program, wykaz konkurencji i ich opis oraz karta zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Spartakiadzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Spartakiada będzie finansowana ze środków:
- PFRON
- SPON Przystań

Osoby do kontaktu:
Skokowska Joanna tel. 87 619 77 70 w 31
Skiba Katarzyna tel. 87 619 77 70 w 35

Partnerzy:
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej
created by deab